بلیط چارتری

پروازهای چارتری


در پروازهای چارتری مثلث شرکت چارتر دهنده، شرکت چارتر کننده و مسافر با هم در ارتباط هستند.  چارتر معنای لغوی اجاره یا کرایه را در بر دارد.  به طوری که چارترکننده یا همان آژانس مسافرتی (به عنوان مثال ایران ایر چارتر) هواپیمایی را به طور کامل و یا تعدادی از صندلی های آن را از شرکت هواپیمایی (به عنوان مثال شرکت ایران ایر) برای مدتی معین در اجاره کامل خود در آورده و بلیط های آن را در طی مدت زمان مشخص با قیمتی پایین تر به مسافر می فروشد. بنابراین خرید غیر مستقیم بلیط های پرواز از آژانس های واسطه (چارتر کننده : در اینجا ایران ایر چارتر) از نظر صرف وقت و هزینه کمتر تماماً به نفع مسافر خواهد بود و این بزرگترین مزیت پروازهای چارتری است. از طرف دیگر شرکت های چارترکننده تمامی امور مرتبط با نوسان قیمت ها، کنسلی بلیط ها و فروش بلیط ها و نیز اطلاع رسانی دقیق به مسافر را عهده دار است.


البته هر سیستم یا برنامه ای می تواند علاوه بر مزایا دارای محدودیت هایی نیز باشد. بنا بر قراردادی که ما بین دو شرکت چارتردهنده و چارترکننده منعقد گردیده اموری همچون تغییر تاریخ، کنسلی و یا تغییر نام مسافر با محدودیت های مواجه خواهد بود .  لذا مسافران محترم می بایست قبلاً با این مهم توجه لازم را مبذول دارند. از طرف دیگر مسئولیت مسائلی از قبیل تأخیر و لغو پروازها و بروز حوادث احتمالی متوجه شرکت های چارتر دهنده است و چارترکننده (آژانس مسافرتی) مسئولیتی در قبال این گونه موارد نخواهد داشت. 

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید